პროდუქტები

  • Expanded Vermiculite

    გაფართოებული ვერმიკულიტი

    გაფართოებული ვერმიკულიტი არის ნედლი ვერმიკულიტი, რომელიც შეიძლება მაღალ ტემპერატურაზე გამოწვის შემდეგ რამდენჯერმე გაფართოვდეს ათობითჯერ სწრაფად.

  • Vermiculite Flake

    ვერმიკულიტის ფანტელი

    ვერმიკულიტის ფანტელი არის ვერმიკულიტის ნედლეულის მადნის სახელი და გაუვრცელებელი ვერმიკულიტის ზოგადი სახელი. ვერმიკულიტის მოპოვების შემდეგ ხდება მინარევების მოცილება და ვერმიკულიტის ზედაპირი ქერცლიანი. ამიტომ მას უწოდებენ ვერმიკულიტის ფანტელს, რომელსაც ასევე უწოდებენ ნედლეულ მადნეულ ვერმიკულიტს, ნედლეულ ვერმიკულიტს, ნედლეულ ვერმიკულიტს, გაფართოებულ ვერმიკულიტს და არა ქაფირებულ ვერმიკულიტს.