პროდუქტები

  • Sodium Bentonite

    ნატრიუმის ბენტონიტი

    ბენტონიტი არის ერთგვარი წყლის მატარებელი თიხის საბადო, რომელიც ძირითადად მონტმორილონიტისგან შედგება, მისი განსაკუთრებული თვისებების გამო. როგორიცაა: შეშუპება, თანმიმდევრულობა, ადსორბცია, კატალიზი, თიქსოტროპია, სუსპენზია, კატიონის გაცვლა და ა.შ.

    PH მნიშვნელობა 8.9-10