პროდუქტები

  • Active Clay

    აქტიური თიხა

    განცხადება: მას შეუძლია მიიღოს მცენარეული ზეთი, მინერალური ზეთი, ცხოველური ზეთი, ფერმენტი, მონოსიდიუმის გლუტამატი, პოლიეთერი, შაქარი, ღვინო და სხვა ადსორბციული გაუფერულება.

    ქიმიურ მრეწველობაში, გარემოს დაცვასა და სხვა ინდუსტრიებში, როგორიცაა ფილტრის აგენტი, კატალიზატორი, ადსორბენტი, სადეზიკანტო საშუალება, დეოდორანტი, წყლის გამწმენდი საშუალება, კანალიზაციის გამწმენდი საშუალება, ფერის გამწმენდი საშუალება და ა.შ.