პროდუქტები

  • Calcium Bentonite

    კალციუმის ბენტონიტი

    Ca- ბენტონიტი შეიცავს მცირე რაოდენობით ფელდსპარს, კვარცს, ბედიტს, კალციტს და პიროკლასტურ მასალებს. ძირითადი ქიმიური კომპონენტებია SiO2, Al2O3 და მცირე რაოდენობით Fe2O3, MgO, Cao, K2O, Na2O და TiO2.